Cumhuriyetin ilk yıllarının gelişiminin temel alındığı dizide iki ailenin çatışması üzerinden yaşananlar veriliyor. İki aileden biri olan Banaz Ailesi, İzmir’de ticaret ile uğraşan zengin bir ailedir. Diğer aile ise Hanımağa Ailesi olup, kasabalı bir ailedir. İki aile arasındaki ekonomik, kültürel çatışmaların işlendiği dizi, Cumhuriyet dönemi insanlarının yapısına da bir örnek teşkil ediyor.

Toplum yapısını ve ikilemelerini işleyen Kartallar Yüksek Uçar, aynı kültürden gelme ancak farklı yaşantılara sahip olan insanların hayallerini, aşklarını, işlerini, düşüncelerini, tutumlarını işliyor. TRT’de yayınlanan bir mini dizi olan Kartallar Yüksek Uçar, döneme ışık tutması sebebiyle birçok izleyici tarafından önemli bir dizi olarak görülüyordu.